Золочів Плюс
Форум міста Золочів

Стратегія розвитку Золочівщини на 2006-2015 роки

Автор Повідомлення
Стратегія розвитку Золочівщини на 2006-2015 роки
Розпочинаємо підготовку до створення стратегії розвитку Золочівщини до 2015 року.
Хочемо спробувати побудувати дієвий план, залучивши до його складання, як можна ширші активні верстви нашого краю.
Першим кроком для цього має бути вивчення громадської думки з цього приводу. Тут учасники цього форуму могли б бути першими.
В ті хвилі не можу пригадати, хто з відомих людей висловився так:
"Майбутнє мене цікавить хоча б тому, що я збираюсь провести у ньому решту свого життя" - цей вислів міг би бути девізом до натхненної праці.
А питання до громади Золочівщини є прості:
Що маємо тепер і що хочемо змінити , або що треба зробити для того, аби в нашому районі жилося комфортно всім жителям громади? Яким має бути місто чи село, щоб у ньому залишалась молодь?

Буду радий почути відгуки, пропозиції, коментарі, хотілося залучити до дискусії.
p.s. в подальшому я намалюю власний алгоритм розробки такої програми
Першою пропозицією є розвиток туристичного бізнесу в Золочеві, тому чо наше місто має серйозну прив"язку ми належимо до "Золотого кільця Львівщини". Більш ретельніше вивчення звернень молодих людей до влади відносно отримання кредитів на розвиток підрприємницької діяльності, а також кошти які мають бути спрямовані на розвиток спортивно-оздоровчих комплексів, відновлення дитячих літніїх таборів відпочинку, спортивних змагань серед молоді. Безкоштовна допомога пенсіонерам відносно купівлі ліків (безкоштовні рецепти), придбання палива на зиму, і просто підтримка людей які хочуть щось зробити для свого міста.
Для початку пропоную звернутись до самого визначення Стратегія і що вона собою представляє. В цьому контексті пропоную почитати одну цікаву статтю "Стратегія дієвої громади" (для загального ознайомлення).

Cтратегія дієвої громади

“Якщо ми не будемо планувати майбутнє, доведеться терпіти його” (Олвин Тофнер) Дієва громада – запорука громадянського суспільства Добра думка і добра ідея. Ви можете мене зупиняти, мовляв, знову високі слова, а міста вмирають, молоді їдуть шукати кращої долі в інші країни, батьки старіють, скоро не буде кому навіть люльки робити і рушники вишивати. Ви праві, це може статися дуже швидко, якщо не знайдуться люди, які скажуть: "Мій успіх - це моє місто. Мій успіх - це моя громада. Мій успіх - це моя родина." – наш успіх закладено в нашому корінні - це наша батьківщина - наша рідна Україна. Кожне містечко, громаду, село особливо в Україні, з її неоціненними ресурсами, можна зробити успішними. Варто тільки не полінуватися і взятися до роботи. Ви скажете, що тільки те і робите, що працюєте. Погоджуся, але тут якраз піде мова не про те, щоб "працю працювати", а про те, щоб не полінуватися і зробити з формально існуючої громади (міської, сільської чи молодіжної-студентської) дієву, успішну громаду. Натхненний скаже - звичайно зробимо, обережний скаже - не зробимо, мудрий скаже – не все так легко і просто, як в кіно, потрібен певний план та стратегія. Адже тільки знаючи куди йдеш, можна дійти. Якщо я вас впевнила в необхідності розробляти стратегію, прошу до роботи.

Слово "стратегія" походить від грецького слова атростпуєт (сгратегі-ке), що означає мистецтво командування і віками стосувалося виключно командування армією. Однак варто наголосити, що вже у стародавніх греків це слово містило в собі два основні елементи: стратегічне планування та командування (стратегічне управління). Як збудувати добрий план? Очікування щодо планів різноманітні, і то з багатьох різних точок зору. Добрий план має характеризуватись не однією рисою, але цілим комплексом.

Доцільність

Це значить, по-перше, необхідним елементом плану є свідома і однозначно вибрана мета. По-друге, інші елементи плану, тобто передбачені засоби, є вибрані відповідно до поставленої мети і реально служать її реалізації. Завжди після пропозиції будь-якого плану, проекту чи програми потрібно поставити питання: яка з часткових цілей буде досягнута в результаті виконання цього плану? І далі: чи ця часткова ціль реально приблизить нас до якоїсь із цілей стратегічних? Очевидно, що автори найрізноманітніших правильних ідей хотітимуть вписати їх до локальної стратегії і "прив'язати" до якоїсь із цілей. Але стратегія - це не рішення реалізувати "все, що є правильним". Стратегія є вибором деяких (але не всіх) серед правильних ідей. Рішення про вибір одних завжди веде до перенесення на подальший план всіх інших цілей, до визнання їх менш істотними для стратегії. І це правильно - з уваги до принципу концентрації на пріоритетах. Якщо якась - правильна! - програма не реалізує жодного з вибраних стратегічних пріоритетів, то зі смутком викидаємо її зі стратегії, маючи на меті цілісність останньої. Чи то значить, що ми остаточно відмовились від реалізації правильної програми? Ні! Тільки, оскільки вона не має стратегічного характеру, її буде реалізовано пізніше, по мірі звільнення засобів. Ця програма мусить дати дорогу іншим - правильним і одночасно цільовим.

Виконуваність плану

Виконуваність плану (тобто те, чи він стане реальністю) є вимогою так само очевидною, як і важкою для верифікації. Яким чином можемо впізнати Виконуваність нашого плану? Безвідмовним критерієм була б тільки ... його практична реалізація. Тільки це може розвіяти сумніви щодо його реальності. Але ми ще перед реалізацією, ще перед тим, як притягнемо засоби, хочемо знати, може бути план виконаним чи ні? Не залишається нічого іншого, як тільки спиратися на знання та досвід експертів. На тому, що було реалізовано в інших частинах країни і світу. Тут хочемо переконливо зауважити: жодного досвіду з іншого місця і часу не можна механічно перенести до іншого місця і в інший час; потрібно тут впровадити мудру поправку на різницю умов. В окремих випадках можна провести експеримент в малому масштабі - ще перед тим, як сумнівне розв'язання буде введене до "великої" стратегії.

Внутрішня узгодженість (цілісність)

Стратегічний план часом містить в собі дуже далекі цілі. Така вже специфіка локальних стратегій - пропозиції приходять від неоднорідних середовищ. Спільнота громадян є фантастичною сумішшю груп і інтересів. Очевидно, інтереси окремих груп часто бувають суперечливі (часто також різні інтереси тієї самої групи конкурують між собою: ті самі сім'ї мають дітей - тому хочуть будувати ігрові майданчики; але мають також автомобілі - тому зацікавлені розбудовою автостоянок). Інтуїція підказує нам, що план, у якому поєднана надмірна кількість напрямків розвитку, буде менш ефективним. Доцільним було б усунути всі ситуації, де окремі елементи плану перебувають в деструктивному конфлікті. Постає питання: чи бувають конфлікти конструктивні, такі, які варто в плані залишити? Так! Наприклад, всі ситуації творчої конкуренції. В одній з громад черговість прокладання водогону в окремих селах була залежною від особистого внеску мешканців у формі їх власної праці. Конфлікт інтересів сільрад (хто перший отримає водогін?) був використаний для мобілізації громадянської активності людей у спільних інтересах. Такі "конфлікти", вписані в стратегічний план, не нищать його цілісності.

Постулат-максимум: нехай буде якнайбільше ситуацій, коли окремі елементи плану взаємно зміцнюються (чим далі просунута реалізація однієї з цілей, тим далі йде реалізація іншої).

Легкість впровадження (оперативність концепції)

План не є продуктом самим по собі. План є знаряддям нашої ефективної дії. Те, чи план написаний добре, найкраще оцінять особи, відповідальні за реалізацію. Оскільки план є знаряддям ДІЇ, він мусить мати основну якість доброго знаряддя - оперативність. Ми маємо на увазі зручність використання такого знаряддя, пристосованість до користувача. Оперативне знаряддя "прозоре" для тих, хто з ним працює. Працівник не мусить витрачати свого часу на вивчення складної інструкції обслуги і може зосередитися на основній роботі. Коли ми говоримо про оперативність плану в цьому значенні, можемо сказати про допоміжні критерії, наприклад: - створення плану в фізичному вимірі, а не тільки запис його концепції; - виразна концепція і відповідна прозора, логічна структура плану: ясно названі окремі цілі і однозначно приписані до них засоби; - використання зрозумілої мови, однозначність формулювань, мінімальне вживання вузькоспеціалізованої мови, правильна назва, що виражає суть плану. Оперативність, відомо, є якістю з різними рівнями. План може бути більше або менше оперативним. Важко визначити необхідний мінімум оперативності (такий, нижче якого план вважатимемо незадовільним).

Виконуваність

Однак важливі плани варто реалізувати навіть без огляду на їхню слабку оперативність.

Еластичність

Під еластичністю плану розуміємо: По-перше, план (особливо - стратегічний план як план довгостроковий) мусить містити вбудовані механізми реагування на можливу змінність майбутніх зовнішніх умов. Відповідно до правдоподібності розвитку можливих подій потрібно розумно вибрати більш і менш правдоподібні сценарії розвитку ситуації. Для цих сценаріїв в плані потрібно записати відповідні дії в кожній окремій ситуації. Кожен сценарій мусить отримати кількість уваги, яка буде пропорційна до ймовірності власне такого розвитку подій. По-друге, еластичність має бути виражена в можливості прийняття рішень з певних питань реалізаторами плану. Чим довша часова перспектива, тим більше рішень залишаємо для виконавців. По-третє, в план варто вбудувати механізми постійного "оновлення" плану: регулярних щорік або кожні два роки, на яких були б актуалізовані окремі вимоги стратегії.

Відповідний рівень детальності

Який рівень детальності є "відповідним"? Для декого несподіванкою буде таке твердження: відповідна детальність не може бути надмірною. Добрий план має затриматися на такому рівні детальності, який гарантуватиме ефективність впровадження в життя у змінних зовнішніх умовах. Чим більше деталей в плані, тим менше клопітких рішень потрібно приймати виконавцям під час реалізації (за умови, що зовнішні обставини розвиваються згідно з передбаченнями плановиків). І навпаки: чим менше деталей, тим легше буде майбутнім виконавцям гнучко реагувати на можливу змінність умов. Тому коли кажемо "відповідний рівень детальності", маємо на увазі золоту середину між оперативністю і еластичністю плану.

Часова перспектива

Довга перспектива часу, якщо йдеться про цілі, і ще довша, якщо -про прогноз можливих змін оточення - це якості доброго стратегічного плану. Короткозорий план, обережно обмежений до перспективи повного передбачення всіх факторів - це злий план. Планування є одним зі способів розумного реагування на змінність реальності. Не треба боятися цієї змінності, не треба обмежувати плану до "що буде далі - час покаже...". Потрібно дозволити собі певний розмах бачення, потрібно простягти руку до цілей, які в очевидний спосіб не можуть бути реалізовані в короткотерміновій перспективі. Перспектива, але не максимум, - скільки вдасться. Наш стратегічний план має мати виразний часовий горизонт (поза який свідомо не хочемо виходити).

Кінцеві терміни реалізації

Крім описаного вище часового горизонту, кожен добрий план має мати визначені крайні терміни ще й в іншому значенні. По-перше, план мусить мати визначений (для цілого плану, а також для окремих часткових планів), виразно вказаний термін завершення. Такі остаточні терміни реалізації окремих етапів в очевидний спосіб служать поліпшенню оперативності плану. Також потрібно пам'ятати, що терміни, про які йдеться, є в очевидному конфлікті з еластичністю - що ж то за еластичність, якщо термін виконання є жорстко визначений?! По-друге, ще один вид крайніх термінів виконання потрібно визначити в фазі роботи над стратегією - термін завершення фази стратегічного планування, термін її затвердження і термін переходу до реалізації. Планування може тривати без кінця і краю, але в кінцевому результаті план має служити дії, допомагати в стратегічному управлінні, а не заміняти його. Отже, в певний момент потрібно сказати "Досить!", закінчити планування (з повною свідомістю того, що при умові довшої праці можна впровадити ще багато удосконалень) і почати реалізацію плану.

Адекватність глибини опису

Якщо вище писалося про шкідливість надмірного заглиблення в дрібниці, то зараз ми хочемо зробити важливе зауваження: план мусить бути відповідно "широким". План мусить охоплювати всі елементи кожної конкретної справи. Окремі часткові плани, звичайно, мусять бути направлені у власні русла. Але водночас вони мусять складатися у єдине ціле, повне за змістом. В цьому місці додамо одне дуже суттєве зауваження: цілісність стратегічного плану не означає необхідності включення в план всіх можливих правильних заходів у кожній справі. То не так. Цілісність полягає в тому, що спочатку ті, хто складають план, звертають увагу на повний комплекс справ громади. Але потім вибирають тільки окремі фрагменти і визначають стратегічні напрямки. Інші фрагменти виключають з поля пріоритетів, свідомо вирішують не займатися цими справами. Отже: цілісний план - це план, що виходить зі всіх справ, тільки про деякі з них план каже - "цим ми займатися не будемо".

Раціональність плану

План відрізняється від мрій, фантазій і утопій тим, що мрії і очікування особи, що планує, знаходяться в конфронтації з фактами і знаннями про реальність. Вона аналізує оточення, оцінює власні можливості і засоби, якими диспонує. Ця особа знайомиться з точкою зору спеціалістів про потреби, котрих сама не може зауважити або оцінити. Підраховує засоби, необхідні для реалізації цих потреб. Тільки після такого ґрунтовного аналізу можна побудувати відповідний план - такий, який можна назвати раціональним. Раціональність планів не є якістю бінарною (так/ні) в тому розумінні, що не обов'язково всі плани діляться на раціональні і нераціональні, а третьої можливості немає. Раціональність підлягає поділу на рівні. Недостатньо сказати: раціональний план є добрий, а нераціональний - поганий. Швидше, потрібно сказати: чим план раціональніший - тим краще. Важливо також, щоб ми в підтекст "раціональності" не вносили контрабандою до плану помилкового підходу. Мова про те, щоб не викидати з плану різноманітних амбітних ідей, бо вони є "ризиковані". В понятті раціональності міститься також раціональний рівень ризику. А "раціональний" -то не значить "нульовий", тільки "такий, при якому відповідні користі і втрати, перемножені на коефіцієнти ймовірності їх отримання, дали б корисний результат".

Виконавча оперативність

Нарешті, одинадцята якість доброго плану - виконавча оперативність, тобто добре запланована послідовність і взаємозалежність окремих кроків реалізації плану. Вище зазначалось про оперативність самого плану (в розумінні ясності плану, зрозумілості і прозорості для виконавців). Тобто про комплекс якостей, від яких залежить проекція плану в конкретні дії. Тепер мова йде про оперативність самих дій, про те, чи дії створюють комплекс, який веде до поставленої мети оптимальним шляхом. Якщо різниця між оперативністю концепції плану і оперативністю виконання плану ще не до кінця зрозуміла, використаємо такий приклад. До виконавчої оперативності відноситься також застереження, яке ми застосували до виконуваності плану. Не можна в повній мірі підтвердити оперативності послідовності і взаємозв'язків дії, поки... ці дії не будуть здійснені. Також, як у вищезгаданому випадку, можна покластися на знання консультантів та досвід виконавців-практиків. Тільки дуже обмежено можна проводити "генеральні репетиції".
Ще одна інформація для роздумів в тему:

На сайті http://ldp.lviv.ua/uk/strategy
розміщено Стратегію розвитку Львівщини до 2015 року.
Стратегія була опрацьована з ініціативи Львівської обласної державної адміністрації у співпраці із вітчизняними та іноземними фахівцями за підтримки Проекту розвитку Львівщини. Розробка Стратегії проходила у кілька етапів, кожен з яких завершувався обговореннями документу Стратегії з громадськістю Львівщини.
На сьогодні Стратегія прийнята до виконання колегією ЛОДА та подана на розгляд депутатам Львівської обласної ради.

Мета Проекту Розвитку Львівщини (ЛДП) - підтримка всебічного економічного зростання Львівської області в контексті розширення кордонів Європейського Союзу.

Результатом проекту повинна стати опрацьована та впроваджена стратегія економічного та соціального розвитку Львівської області, поліпшення підприємницького середовища для здійснення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, розвитку бізнесу, посилення спроможності службовців обласних, районних та місцевих органів влади у сфері стратегічного планування та менеджменту.

Виконавцем проекту є Консорціум на чолі з Університетом Бірмінгем (Великобританія), до складу якого входять: Wyg. International (IMC Consulting) (Великобританія) Polish British Association of Local Government Assistance (Польща). Основним партнером проекту є Головне управління економіки Львівської обласної державної адміністрації.

Проект фінансує Міністерство Міжнародного Розвитку Великобританії.

На зазначеному сайті можна знайти і багато іншої цікавої інформації щодо цього питання.
Не хочу нікого образити, та на мою думку створення таких "стратегій" призначається лише для того, шоб кандидати знали шо обіцяти народу перед виборами. . Та й нашо ходити далеко, коли вже є тема "яким би ви хотіли бачити наше місто?".
AVB пише:
Не хочу нікого образити, та на мою думку створення таких "стратегій" призначається лише для того, шоб кандидати знали шо обіцяти народу перед виборами. . Та й нашо ходити далеко, коли вже є тема "яким би ви хотіли бачити наше місто?".

Не хочу образити Вас, але Ваше бачення щодо ролі і значення Стратегій дещо примітивне. Стратегія це не передвиборчі обіцянки, а реальні кроки . Якщо звісно ж Стратегія реальна.
Для прикладу. В 1992 році в Ріо-де -Женейро на конференції ООН було прийнято рішення щодо визнання Концепції сталого (стійкого) розвитку головною стратегією розвитку планети на ХХІ століття.
Що собою являє Концепція Стійкого розвитку. Якщо в декількох словах то це політика переходу до соціально-економічного й екологічного збалансованого розвитку суспільства.
Так от станом на 2000 рік у державах Євросоюзу близько 5 тис. агенцій розробляли план розвитку країн та їх регіонів на 8-10 років а по деяких на 20 років. Розроблялись вони в умовах обмежених бюджетів і саме в них були опрацьовані принципи і механізми дій, спрямованих на збалансований розвиток суспільства і природи, які закладені в основу розвитку цих держав та регіонів вже сьогодні.
Ще декілька доповнень до попереднього повідомлення.
1. Однозначно, що побудувати Стратегію розвитку Золочівщини одним тільки спілкуванням в ІНЕТІ неможливо. Потрібна реальна команда фахівців з відповідним досвідом роботи та залученням енергійної молоді.
2. на сайті http://www.habitat.org.ua/index.php?menu=7
надано перелік, при чому не повний моделей (Стратегій) сталого розвитку різних регіонів України.
3. Потрібно використати досвід наших сусідів з Івано-Франківщини, зокрема Рогатин та Коломия та Закарпаття, де питанню побудови Стратегій розвитку приділяється значна увага. Для прикладу в м. Коломиї створено при міській раді групу по розробці Стратегій та плану розвитку міста, його Статуту . Основу групи складає молодь з правничого коледжу, яка об'єдналась в асоціацію молодих правників міста і проводить значну роботу (на громадських засадах в основному) щодо підвищення провової освіти громадян міста.
Я розумію, що стратегія це реальний крок, який наблизить фанатів до неприступної стіни закону, і підніме корисливців до корита. Можна придумувати-розробляти шо завгодно спираючись на кого завгодно, чи то Закарпаття, чи Сан-Франківськ чи Ріо-де-Житомир з усіма ООН разом взятими. Ні ООН ні хтось інший в Україні НЕ КЕРУЄ! Ми маємо свій клятий закон, з яким ніхто не хоче зв'язуватись. І поки буде так, будь-яка концепція чи стратеґія розвитку буде направлена на користь можновладцям. Гори воно всьо в пеклі!
Мої міркування.
Для жителя міста під кодовою назвою "kvarturant". Знаменито, що ви так вправно користуєтеся засобами інтернет, але форум це студія де зазвичай висловлюють власну думку, а не цитати. Щодо ваших власних пропозицій то ви на правильному шляху . При районній раді створена робоча група, котра має на меті створити програму, котра намалювала нам орієнтири куди ми маємо іти, щоб досягти бажаного результату. До неї входять здебільшого підприємливі молоді особи, Ви маєте можливість долучитись до написання статегії. Передовий досвід ми обовязково врахуємо, але орієнтиром у нас слугуватиме західних манер створення подібних програм, наших сусідів - поляків, венгрів, словаків там більше раціонального зерна. Вони для прикладу скажу йшли наступним шляхом (це 1988- 1990 роки) звернувшись до своїх земляків, котрі мешкали на той час в розвинутих країнах Європи та Америці, з проханням допомогти у пошуках виходу з тієї кризової економічної ситуації , в котрі опинилися їхні країни. І на їхнє прохання координуючу роль в цьому питання взяли на себе молодіжні студенські групи при економічних університетах Німетчини, Англії, Франції та Америки. На місцях при цьому працювали бюра, що опрацьовували і адаптували до сучасних умов інформацію, а потім згрупувавши її запитавшись у громади пораду, формулювали пункт за пунктом дорогу котрою треба рухатися, що цього вийшло ми тепер бачимо.
.. Дякую за відгуки
Дякую за відгуки.
поважний почесний житель "АVB" не нарікайте на закон і не будьте таким песимістом.
І все ж дякую за відгук
Олег . Опишіть як ви бачите "розвиток туристичного бізнесу" та інше - це загальні фрази, а для програми треба більше конкретики .
Дякую за відгук
smolin пише:
Для жителя міста під кодовою назвою "kvarturant". Знаменито, що ви так вправно користуєтеся засобами інтернет, але форум це студія де зазвичай висловлюють власну думку, а не цитати. Щодо ваших власних пропозицій то ви на правильному шляху .

Зазвичай, будь-який проект починається з вивчення основ. Тому всі попередні пости це свого роду лікбез для учасників форуму на тему "Як будувати Стратегію?". Вправно я користуюсь не тільки засобами ІНЕТУ а й певними навиками в розробці подібних проектів.

smolin пише:

При районній раді створена робоча група, котра має на меті створити програму, котра намалювала нам орієнтири куди ми маємо іти, щоб досягти бажаного результату. До неї входять здебільшого підприємливі молоді особи, Ви маєте можливість долучитись до написання статегії.

Хотілось би почитати на форумі окреслені нею орієнтири, щоб не повторюватись.

smolin пише:

Передовий досвід ми обовязково врахуємо, але орієнтиром у нас слугуватиме західних манер створення подібних програм, наших сусідів - поляків, венгрів, словаків там більше раціонального зерна. Вони для прикладу скажу йшли наступним шляхом (це 1988- 1990 роки) звернувшись до своїх земляків, котрі мешкали на той час в розвинутих країнах Європи та Америці, з проханням допомогти у пошуках виходу з тієї кризової економічної ситуації , в котрі опинилися їхні країни. І на їхнє прохання координуючу роль в цьому питання взяли на себе молодіжні студенські групи при економічних університетах Німетчини, Англії, Франції та Америки. На місцях при цьому працювали бюра, що опрацьовували і адаптували до сучасних умов інформацію, а потім згрупувавши її запитавшись у громади пораду, формулювали пункт за пунктом дорогу котрою треба рухатися, що цього вийшло ми тепер бачимо.

Бажано врахувати не тільки передовий досвід а й помилки , які були допущені при створенні подібних програм. А їх було ой як багато.
На мою думку, щоб наше місто розвивалося, необхідно скласти певну систему. Яка раціонально позволяла, розподіляти і заощаджувати кошти місцевого бюджету.
Наприклад: Чому би, під час ремонту доріг в тих місцях де є старі труби їх не замінити, тоді нетреба би було руйнувати місця зробленоі дороги і в подальшому воно би з економило кошти на щось інше!
Наприклад: Щоб було наше місто чистіше, створити певну організацію з 3-4 чоловік, яка би накладала штрафи хочаби 5грн з тих хто працює а кошти спрямовувати для розвитку міста. Не спорю шо може це буде спочатку не подобатися але зато буде якась культура і надходження до місцевого бюджету!
Наприклад: Шевченківське озеро може приносити прибуток, якщо належно його охороняти від браконєрів, особливо під час нересту риби, тоді би кожен зміг через два роки прийти з вудкою і за 3-5грн половити рибу!
Гарна тема, бачу в нашому місті починають пробуджуватись люди, які хочуть змін у нашому з вами місті. Буду старатись допомагати!
smolin пише:
Олег . Опишіть як ви бачите "розвиток туристичного бізнесу" та інше - це загальні фрази, а для програми треба більше конкретики
Наприклад: встановлення на замках "Золотої підкови" веб-камер, розкиток рекламного бізнесу, який має в собі включати елементи наших пам"ятних (старовинних) місць, то є конкретика. Проведення творчих і пісенних зустрічей. Тобто концерти на замка, різні спортивні змагання. Впровадження в школах прослуховування гімну України перед уроками.
Олег пише:
Впровадження в школах прослуховування гімну України перед уроками
Олег, я за це усіма руками і навіть ногами! Взяти навіть тих тупих американців. Вони можуть не знати де є їхні сусідні штати, але Гімн і Універсал незалежності - кожний малюк від 3-5 років вже знає, як "Отче наш"!
Знайте, що любов та патріотизм до України - змалку нам закладають батьки.(По дорозі життя ми про це забуваємо і рідко згадуємо) Отже, впершу чергу ми повинні ці ідеали пробудити в собі! та в інших. В Церкві нам наголошують про любов, про повагу, про добро. Можливо, ці тези роздрукувати і розклеїти по місту увигляді реклами. Можливо тоді буде Чисте місто, Порядна влада, Небудезрад як у політиці так і уповсякденному житті!

додано через 50 секунд:

Знайте, що любов та патріотизм до України - змалку нам закладають батьки.(По дорозі життя ми про це забуваємо і рідко згадуємо) Отже, впершу чергу ми повинні ці ідеали пробудити в собі! та в інших. В Церкві нам наголошують про любов, про повагу, про добро. Можливо, ці тези роздрукувати і розклеїти по місту увигляді реклами. Можливо тоді буде Чисте місто, Порядна влада, Не буде зрад, як у політиці так і у повсякденному житті!
medvid а хто зараз привладі, тіж самі. що були при комунізмі, і з ким щось робити? З ними нічого не зробиш. Там тільки вміють красти, а якщо щось вміють, то нехай доказують людям!?
думаю, що стратегія розвитку мало допоможе моєму місту, досить, що уже є план розвитку Укр. Вся проблема в кадрах. Хто той план буде втілювати в життя? В місті мало людей які дійсно займають свої посадові місця. Місту потрібні ефективні менеджери. Замість непотрібного, роздутого штату управлінців містом, запросити двох - трьох менеджерів з інших міст, а то і з інших країн. Я звичайно не проти, щоб містом керував місцевий житель, але якщо і є хтось толковий, який не переїхав з міста, то ж йому не дадуть прийти до влади. На мою думку в теперішньому становищі середній вік апарату міської ради не повинен перевищувати 28 - 30 років. І бажано поменше тим кому за 40. Не маю нічого проти, але більшість тих хто провів більшу половину свого життя в срср кардинально змінити ситуаціюб не може.
massimo пише:
але якщо і є хтось толковий, який не переїхав з міста, то ж йому не дадуть прийти до влади.
Давайте разом зробимо так, щоб молоді - ініціативні менеджери прийшли до влади. ХТО за це?
Я за! НУ і що? Буде нас з вами хтось щось запитувати.
VIA А ти виявляється писеміст! А казав знайомий почерк! ти чий , хто тобі патить. По твоєму нічого не робити, чекати та мріяти про красиве майбутнє?????????????????
Шось не бачу, як можна зараз будувати стратегію розвитку міста, адже зараз вища влада хоче зробити із Золочева якесь село. Різні інстанції переводитиь в інші міста. А лише на своїх амбіціях місто жити не може.
medvid пише:
VIA А ти виявляється писеміст! А казав знайомий почерк! ти чий , хто тобі патить
невже це до мене? Ти шо не бачиш рожевий кружечок?
andy suncraft пише:
Шось не бачу, як можна зараз ...

Та бо всім все пофіг - совкове ставлення! Та зібратися пару чоловік навіть перед тою поштою. Оточити, не пускаючи в середину працівників, особливо начальство! Хай навіть з банальними вимогами прискорити доставку листів! Нехай пошта йде чи через Буськ, чи через Ріо-де-Житомир - нам мешканцям неважливо! Головне, щоб йшла швидко, принаймні, хочаби так як раніще.