Золочів Плюс
Форум міста Золочів

170 грн. за заграничний паспорт

Автор Повідомлення
170 грн. за заграничний паспорт
Суд вказав на незаконність стягування додаткових платежів за закордонний паспорт.
7 лютого 2014 Джерело: ЮрЛіга
Вищий адміністративний суд України 23 січня ухвалив рішення у справі № К/800/54221/13 , яким також вказав , що сплата встановленої Декретом КМУ держ- мита (170 грн ) покриває вартість витрат , пов'язаних із вчиненням відповідачем дей -наслідком з видачі громадянам України закордонного паспорта (у тому числі і вартість бланка ) . По-цьому міграційна служба не має права вимагати повторної оплати тих же дій (послуг) на підставі іншого нормативно -правового акта .
Також ВАСУ вважає протиправним вимога міграційної служби по сплаті вартості бланка паспорта у зв'язку з тим , що в постанові КМУ від 4 червня 2007 року № 795 , на яке вона посилалася в обгрунтування їх правомірності , не встановлений розмір такого відшкодування . Не передбачають його і Правила . При цьому надати докази , які б підтвердили вартість бланка паспорта , міграційна служба відмовилася , пославшись на конфіденційність інформації.
22 січня 2014 ВАСУ прийняв аналогічне рішення по справі № К/800/26/13 .
Раніше Верховний Суд України визнав незаконними вимоги міграційної служби про надання документів та оплаті квитанцій за оформлення і видачу закордонного паспорта , які не передбачені Законом « Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України » та Правилами оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини , їх тимчасового затримання та вилучення . Тобто , згідно з рішенням ВСУ для оформлення закордонного паспорта в міграційну службу потрібно надати:
- Заява - анкету ;
- Паспорт громадянина України ;
- Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- Дві фотографії 3,5 х 4,5 ;
- Квитанцію про сплату державного мита в розмірі 170 грн.


додано через 51 секунду:

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2014 р. м. Київ К/800/54221/13

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:
Олендера І. Я. (доповідача), Бутенка В. І., Лиска Т. О.,

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_4 до Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, провадження в якій відкрито за касаційною скаргою Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 11 жовтня 2013 року та по-станову Львівського окружного адміністративного суду від 25 червня 2013 року, -
В С Т А Н О В И В:
У травні 2013 року позивач - ОСОБА_4 звернувся до суду першої інстанції з позовом, в якому просив визнати неправомір-ними дій Сихівського районного відділу у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області щодо вимоги сплатити 120 грн. «за бланк паспорта», визнати незаконною відмову Сихівського районного відділу у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також зобов'язати Сихівський районний відділ у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області оформити та видати ОСОБА_4 паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 25 червня 2013 року, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 11 жовтня 2013 року, позов задоволено частково:
- визнано протиправною вимогу Сихівського районного відділу у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області щодо сплати позивачем 120 гр. «за бланк паспорта»;
- визнано протиправним і скасовано рішення Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області про відмову в оформленні паспорту громадянина України для виїзду за кордон позивачу;
- зобов'язано Головне управління Державної міграційної служби у Львівській області вирішити питання щодо оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон позивачу.
Суди попередніх інстанцій мотивували свої рішення тим, що порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначено Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» та Правилами оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №231 від 31.03.1995 року, відповідач не мав правових підстав вимагати у позивача будь-які інші документи (платежі), окрім тих, що зазначені у вказаному Законі та Правилах.
У поданій касаційній скарзі відповідач заявив вимоги про скасування рішень судів попередніх інстанцій, як таких, що постановлені із порушенням норм матеріального і процесуального права, ухвалити нове рішення про відмову в задоволен-ні позовних вимог.
У доводах касаційної скарги відповідач зазначає, що Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 року № 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1098) затверджено Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання. Пунктом 27 Постанови № 795 встановлено плату за надання послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у розмірі 87,15 коп. При цьому відповідно до Примітки до Постанови № 795 розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланків і номерних знаків.
Судами попередній інстанцій встановлено наступні обставини.
22.03.2013 року позивач звернувся у Сихівський районний відділ у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області з метою подання документів для нетермінового оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Позивач надав у Сихівський районний відділ у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області наступні документи: заяву-анкету, паспорт громадянина України, оригінал та копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, квитанцію про сплату державного мита в сумі 170 грн. 00 коп.; квитанцію про сплату послуг ДМС 87,15 грн. Тобто, позивачем надано усі необхідні документи для оформлення паспорта, які передбачено пунктами 10 та 11 Правил.
Листом № 4612-1358 від 05.04.2013 року Сихівський районний відділ у м. Львові Державної міграційної служби України у Львівській області відмовив позивачу в оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та зазначив про необхідність вираження волевиявлення громадянина у формі заяви про оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон та оплати передбачених законодавством обов'язкових платежів передбачених Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» та постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 року № 795.
Справу розглянуто в порядку письмового провадження, відповідно до пункту першого частини першої статті 222 Кодексу адміністративного судочинства України.
Перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів приходить до висновку, що зазначена касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних мотивів.
Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» № 3857-XII (далі Закон) врегульова-но порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок.
Статтею 7 Закону передбачено, що правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасового затримання та вилучення визначаються Кабінетом Міністрів України.
На реалізацію вищезазначеного Закону Кабінет Міністрів України постановою від 31.03.1995 року № 231 прийняв Прави-ла оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення (далі - Правила), пунктом 10 яких затверджено вичерпний перелік документів, необхідних для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон: заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається); копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переко-нання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні орга-ни; дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.
Згідно з ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року № 7-93 «Про державне мито» (далі - Декрет) плат-никами державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
До об'єктів справляння державного мита належить, зокрема, державне мито за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів гро-мадян - 10 х 17 грн. (статті 2, 3 Декрету).
Разом з цим у пункті 27 розділу І Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 року № 795 (далі - Перелік) визначено розмір плати за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що становить 87 грн 15 коп.
Тобто, сплата установленого Декретом державного мита покриває вартість витрат, пов'язаних із учиненням відповідачем дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому відповідач не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта.
Крім того, суд касаційної інстанції вважає правильним висновок судів попередніх інстанцій щодо протиправності дій відповідача стосовно його вимог зі сплати вартості бланка паспорта у зв'язку з тим, що в Порядку, на який він посилався на обґрунтування їх правомірності, не встановлено розмір такого відшкодування, не передбачають його й Правила. При цьому надати докази, які б підтвердили вартість бланка паспорта, відповідач відмовився, пославшись на конфіденційність інформації.
Виходячи із встановлених обставин справи та вимог чинного законодавства, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про безпідставність вимог відповідача надати документи та сплатити платежі за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон не передбачені Законом та Правилами - спеціальними правовими актами, що врегульовують ці правовідносини.
Аналогічна правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду України від 03.12.2013 року у справі № 21-416а13 (за аналогічним адміністративним позовом).
Доводи касаційної скарги спростовуються викладеними вище нормами права та установленими обставинами справи, у зв'язку з чим відсутні підстави для її задоволення та скасування оскаржуваних судових рішень.
За змістом ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, обґрунтованим - ухвалене судом на підставі повного та всебічного з'ясування обставин в адміністративній справі, підтверджених доказами, до-слідженими в судовому засіданні.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 223 КАС України суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що з оскаржуваних судових рішень вбачається, що при їх ухвалені, суди попередніх інстанцій не допустили порушень норм матеріального та процесуального права, які могли б бути підставою для скасування чи зміни судового рішення.
Керуючись ст. ст. 160, 167, 220, 222, 223, 224, 231, 254 КАС України, суд -
У Х В А Л И В:
Касаційну скаргу Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області залишити без задово-лення, а ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 11 жовтня 2013 року та постанову Львівського окружного адміністративного суду від 25 червня 2013 року у справі № 813/3548/13-а - без змін.
Ухвала набирає законної сили протягом п'яти днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий І. Я. Олендер

Судді В. І. Бутенко

Т. О. Лиска
У разі вимоги додаткової плати за оформлення паспорта громадяни сміливо можуть писати у прокуратуру заяви про злочин. Останні місяці країну лихоманить. Зусилля та увага суспільства прикуті до подій навколо Євромайдану. Водночас частина державної бюрократії живе своїм життям, традиційно нехтуючи Конституцією та законами. Проявилося це на прикладі відомої проблеми – вартості отримання закордонного паспорта для українця. Адже, на думку багатьох правників, за оформлення паспорта впродовж місяця громадянин повинен сплатити лише вартість державного мита (170 гривень). Проте у Державній міграційній службі (ДМС) впевнені - крім 170 грн державного мита необхідно також сплачувати додатково 87,15 грн "за оформлення та видачу паспорта" та 120 гривень "за бланк паспорта". Разом це складає 377,15 грн. Через це питання було багато судових справ. 5 червня та 17 вересня 2013 року Вищий адміністративний суд України ухвалив два протилежних рішення. У першому з них зазначені вище платежі були визнані необов'язковими. У другому ВАСУ навпаки підтримав позицію міграційної служби. Читайте також: Конституція-2004: повернути не можна відмовитись Нарешті 3 грудня 2013 Верховний суд України поставив крапку у цій суперечці. Суд вста-новив, що сплата державного мита покриває вартість витрат відповідача (мається на увазі ДМС) щодо видачі закордонного паспорта - у тому числі й вартість бланка. Тому міграційна служба не має права вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта. Якби ми жили у нормальній державі, то з цього дня жоден чиновник не наважився б стягувати з громадян ці додаткові кошти. Натомість 22 січня 2014 року керівник ДМС Микола Ковальчук заявив, що … "всі акти законодавства, які визначають платежі, залишаються чинними, а тому ДМС, як орган виконавчої влади, зобов'язана їх виконувати. Таким чином, станом на сьогодні загальна сума обов'язкових платежів при оформленні закордонного паспорта залишається незмінною – це 377 грн 15 коп. при офор-мленні протягом місяця та 634 грн. 30 коп. при оформленні протягом 10 робочих днів". Закордонний паспорт lenta-ua.net Невідомо, чи є у керівника ДМС юристи-порадники, але для прокуратури це фактично явка з повинною, зокрема, у вчиненні такого злочину як "невиконання судового рішення". Адже згідно з ч.1 ст.2442 Кодексу адміністративного судочинства "Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень (маються на увазі, звичайно, і органи виконавчої влади – В. Т.), які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права та для всіх судів України". Читайте також: Розвести по-українськи Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом. Таким законом є Кримінальний кодекс України, згідно з частинами 2 та 3 ст.382 якого: - умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, вчинене службовою особою, карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; - ці ж дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, … або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Читайте також: Конституція-2004: повернути не можна відмовитись Отже, керівнику ДМС та усім службовим особам, які і надалі продовжують неправомірно стягувати з громадян додаткові гроші за адмінпослуги, можна лише порадити припинити вчиняти злочин. Громадяни ж у разі вимагання у них таких платежів сміливо можуть писати заяви про злочин у прокуратуру.
Більше читайте тут
    ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ


УХВАЛА

12 лютого 2014 року м. Київ К/800/7080/14

Суддя Вищого адміністративного суду України Кочан В. М., розглянувши матеріали касаційної скарги Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2014р. у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області , Завідувача сектором централізованого оформлення документів № 7 Червонозаводського районного відділу в м. Харкові Головного Управління Державної міграційної служби України в Харківській області Кочубей Н. М. , Червонозаводського районного відділу в м. Харкові Головного Управління Державної міграційної служби України в Харківській області про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2014р. скасовано постанову Харківського окружного адміністративного суду від 16.10.2013р. та задоволено позов ОСОБА_1 до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області , Завідувача сектором централізованого оформлення документів № 7 Червонозаводського районного відділу в м. Харкові Головного Управління Державної міграційної служби України в Харківській області Кочубей Н. М. , Червонозаводського районного відділу в м. Харкові Головного Управління Державної міграційної служби України в Харківській області про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити певні дії. Визнано неправомірними дії відповідачів щодо вимоги надання квитанцій про сплату платних послуг, які позивачка не замовляла, не отримувала та не мала намірів щодо отримання таких платних послуг з переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, затвердженого постановою КМУ № 795 від 04.06.2007р. Визнано неправомірними дії відповідачів щодо вимоги сплати 120 грн. «за бланк паспорта». Визнано неправомірними дії завідувача сектором централізованого оформлення документів № 7 Червонозаводського районного відділу в місті Харкові Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області Кочубей Н. М. щодо повернення ОСОБА_1 поданих нею документів, які відповідають вимогам Правил, затверджених постановою КМУ №231 від 31.03.1995р. Визнано неправомірними дії відповідачів щодо відмови в оформлені паспорта громадянина України для виїзду за кордон в разі тимчасових поїздок на підставі поданих позивачем документів зазначених Правилами, затверджених постановою КМУ №231 від 31.03.1995р. Зобов'язано Червонозаводський районний відділ в місті Харкові Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, повторно розглянути питання щодо оформлення та видачі ОСОБА_1 паспорту на підставі поданих нею документів.

Апеляційний суд виходив з того, що сплата установленого Декретом державного мита покриває вартість витрат, пов'язаних із учиненням відповідачем дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому він не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта. Така ж позиція в даній категорії спорів підтримана практикою Верховного Суду України.

Головне управління Державної міграційної служби України в Харківській області подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на незаконність та необґрунтованість прийнятих судами рішень, просить рішення апеляційного суду скасувати та відмовити у позові в повному обсязі.

Відповідно до положень п. 5 ч. 5 ст. 214 Кодексу адміністративного судочинства України суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

Виходячи зі змісту касаційної скарги та оскаржуваних судових рішень, ця касаційна скарга є необґрунтованою, а викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, оскільки заявник не наводить переконливих доводів, які б давали підстави вважати, що суди неправильно застосували норми матеріального або процесуального права.

Керуючись ст. ст. 211, 213, п. 5 ч. 5 ст. 214 Кодексу адміністративного судочинства України,

У Х В А Л И В:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2014р. у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області , Завідувача сектором централізованого оформлення документів № 7 Червонозаводського районного відділу в м. Харкові Головного Управління Державної міграційної служби України в Харківській області Кочубей Н. М. , Червонозаводського районного відділу в м. Харкові Головного Управління Державної міграційної служби України в Харківській області про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити певні дії.

Матеріали касаційної скарги повернути особі, яка подала касаційну скаргу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття і не підлягає оскарженню.

Суддя В. М. Кочан
Всупереч рішенням ВАСУ Міграційна служба бере такі суми, за оплату закордонного паспорта.

[img]http://img89.imageshack.us/img89/768/2un.th.pdf[/img]

[img]http://img585.imageshack.us/img585/1438/l9x.th.pdf[/img]

додано через 3 години 19 хвилин 43 секунди:

https://www.youtube.com/watch?v=XlvUnAwdiXM

ДМС Тернопіль. Прийом документів на паспорт за ціною 170 грн

додано через 15 хвилин 39 секунд:

https://www.youtube.com/watch?v=a0Ygb4QsJA0
170 гривень не робить закордонний паспорт аж таким "заграничним"

Принаймні це не 120 доларів!
ПИТАННЯ ЯКІ ТРЕ ЗАДАТИ ДМС
• Перше це держслужбовецІ І ПОВИННІ ВИКОНВАТИ ШІШЕННЯ ВАСУ?

Друге де бейджик, або представтесь

Попередити про відповідальність перепитати чи зрозуміла

Попросити на підставі якого документа вимагає сплати (просити картку адміністративної послуги по виготовленню закордонного паспорту)

Якщо картка на основі 48 наказ повідомити, що даний наказ скасований по рішенню суду і держслужбовець зловживає своїм становищем

Викликати міліцію по 102 Повідомити що безпідставно вимагають гроші. По приїзду скласти протокол давши свідчення і попросивши відібрати свідчення у інспектора. + подати заяву в мусарню на протиправні дії інспектора ДМС та порушення ним рішення Верховного суду

При запереченнях інспектора обовязково подати заяву про відмову від платних послуг ДМС (зразок можна взяти в мене)

Кінець спілкування Скарга на інспектора

Добре буде попасти на прийом до начальника та перепитати чи не очолює він організовану злочинну групу в цьому підрозділі ДМС по протиправній діяльності з вимагання грошей у громадян.

При підтвердженні цього (будь яким реченням - я буду брати гроші за паспорт більше 170 грн) Скарга на цього начальника у вищестоячі органи на організацію злочинної групи у цьому підрозділі ДМС

Зразу другу заяву в мусарню на організацію злочинної групи в підрозділі ДМС начальником цього підрозділу.

Якщо якимось боком є там працівники Документу Ще одна заява на доступ до персональних даних неуповноважених третіх осіб. Прохання перевірити чи не працюють ці особи на сепаратистів, бо є підозріла поведінка і реакція на твої питання.

додано через 56 секунд:

https://www.youtube.com/watch?v=PWOST_WzR3M

Якщо знати добре свої права та аргументовано вміти їх відстоювати – можна отримати адміністративну послуги максимально дешево. З цієї інструкції Ви дізнаєтесь, як отримати закордонний паспорт за 170 грн.
Якщо знати добре свої права та аргументовано вміти їх відстоювати – можна отримати адміністративну послуги максимально дешево. З цієї інструкції Ви дізнаєтесь, як отримати закордонний паспорт за 170 грн.
Перш за все, слід знати, що Правилами оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення (затверджені постановою КМУ №231 від 31.03.1995 року) визначено вичерпний офіційний перелік обов’язкових документів для отримання закордонного паспорта, який передбачає подання наступних документів:
 заява-анкета встановленого зразка;
 паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
 копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
 дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати (держмито – 170 грн.).
На сайті Державної міграційної служби України перелік документів доповнено ще одним документом, не передбаченим згаданими Правилами, - платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги – 87 грн. 15 коп. та бланка паспорта – 120 грн.

Заяви про оформлення закордонного паспорта розглядаються протягом не більш як одного місяця з дня подання документів (при терміновому оформленні із сплатою підвищеного розміру держмита, вартості послуг та бланку - до 10 робочих днів).
Таким чином, вартість оформлення закордонного паспорта, яку вимагає сплачувати Державна міграційна служба України, складає 377 грн. 15 коп. (634 грн. 30 коп. у випадку термінового оформлення).
Однак в грудні 2013 р. Верховний суд України прийняв постанову про незаконність усіх платежів за оформлення закордонного паспорта, що перевищують 170 грн.

Що необхідно знати про обов’язкові платежі та обов’язковість рішення Верховного суду України?
Верховний суд України (далі – ВСУ) в постанові від 03.12.2013 р. надав наступні роз’яснення.
«Декретом «Про державне мито» №7-93 від 21.01.1993 року (ст. ст. 2, 3) передбачена плата за оформлення та видачу закордонного паспорта у розмірі 170 гривень (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) – обов’язковий платіж.
У свою чергу Переліком платних послуг, які надають підрозділи МВС та ДМС (постанова КМУ від 04.06.2007 р. №795), також передбачено плату за оформлення закордонного паспорта громадянина України в розмірі 87 гривень 15 копійок. У зв’язку з цим Верховний суд зазначає, що органи ДМС України не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій на підставі іншого нормативно-правового акта.
Відповідно до п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг», то окремо повинна оплачуватися також вартість бланка – 120 грн. ВСУ вважає вимоги зі сплати вартості бланка паспорта неправомірними, оскільки у вищезгаданому Порядку не встановлено розмір такого відшкодування, не передбачають його й Правила. При цьому надати докази, які б підтвердили вартість бланка паспорта, ДМС відмовився, пославшись на конфіденційність інформації.»

Отже, вимоги органів Державної міграційної служби надати документи та сплатити платежі за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, які не передбачені Законом України Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України та Правилами оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тримання та вилучення (затверджені постановою КМУ №231 від 31.03.1995 року) є безпідставними і незаконними. Зокрема, платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості адміністративної послуги – 87 грн. 15 коп. та бланка паспорта – 120 грн.
На жаль, працівники більшості даних органів продовжують вимагати незаконні платежі і відмовляються оформлювати закордонні паспорти, посилаючись на те, що норми чинного законодавства змінені не були, а рішення суду є обов’язковим лише у конкретній справі та для інших судів.

Обов’язковість рішень Верховного суду України
Згідно з ст.2442 Кодексу адміністративного судочинства ”Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права та для всіх судів України. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.”

Пам’ятайте!
Кримінальним кодексом України передбачено кримінальна відповідальність за умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню (ст.382).

Як боротися?
Спочатку варто озброїтися копією постанови Верховного суду, витягами з закону про її обов’язковість та кримінальну відповідальність за її невиконання і намагатися ввічливо, але наполегливо, пояснити це працівникам органів міграційної служби. Як показує практика, кількість «свідомих» відділень є дуже низькою, тому будьте готові до відмови.
На цьому етапі більшість громадян вирішує, що отримати паспорт важливіше і платить усі «зайві» платежі. Однак і після отримання паспорта Ви не втрачаєте можливості захистити своє порушене право та повернути власні гроші. Для цього потрібно подати позов до суду, аби той визнав неправомірними дії управління Державної міграційної служби України, і вимагати стягнення за зайво сплачені кошти в розмірі 207 грн. (87,15 та 120 грн.). Варто зазначити, що активістами руху «Стоп свавіллю в паспортних столах» було ініційовано багато аналогічних судових справ, в результаті яких дії ДМС визнали неправомірними.

Інформаційно!
Детальнішу інформацію та допомогу у боротьбі з неправомірними діями органів державної влади можна знайти в соціальних мережах – рух «Стоп свавіллю у паспортних столах» у фейсбуці та «Закордонний паспорт за 170 грн.» вконтакті.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 грудня 2013 року м. Київ

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:
головуючого Терлецького О. О.,
суддів: Гусака М. Б., Коротких О. А., Кривенди О. В., Маринченка В. Л., Панталієнка П. В., Прокопенка О. Б., Тітова Ю. Г., –

розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до служби громадянства і реєстрації фізичних осіб Орджонікідзевського районного відділу Запорізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України (далі – служба громадянства) про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії,
в с т а н о в и л а:
У липні 2012 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати неправомірними дії відповідача щодо відмови в оформленні паспорта громадянина України для тимчасових поїздок за кордон та зобов’язати відповідача оформити йому такий паспорт.
На обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 зазначив, що при зверненні до служби громадянства він надав усі документи, передбачені Правилами оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 (далі – Правила), для оформлення паспорта громадянина України для тимчасових поїздок за кордон. Вважає вимоги відповідача щодо обов’язку замовлення платних послуг, надання квитанції про сплату таких послуг, а також надання додаткових квитанцій про сплату вартості бланка такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства.
Запорізький окружний адміністративний суд постановою від 1 серпня 2012 року в задоволенні позову відмовив.
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд постановою від 5 лютого 2013 року скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким позов задовольнив: визнав неправомірними дії служби громадянства щодо відмови ОСОБА_1 в оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон; зобов’язав відповідача оформити та видати ОСОБА_1 паспорт громадянина України для виїзду за кордон на підставі поданих ним документів.
Вищий адміністративний суд України постановою від 5 червня 2013 року змінив рішення суду апеляційної інстанції, виклавши абзац четвертий його резолютивної частини в такій редакції: «Зобов’язати Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області повторно розглянути питання щодо оформлення та видачі ОСОБА_1 паспорта громадянина України для виїзду за кордон на підставі поданих ним документів». В іншій частині постанову апеляційного суду залишив без змін.
Не погоджуючись із постановою Вищого адміністративного суду України, правонаступник відповідача – Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області (далі – Управління міграційної служби) – звернувся із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.
На обґрунтування заяви додано копію ухвали Вищого адміністративного суду України від 17 вересня 2013 року (справа № К/800/12944/13, К/800/14187/13), яка, на думку Управління міграційної служби, підтверджує неоднакове правозастосування.
Ухвалою від 3 жовтня 2013 року Вищий адміністративний суд України допустив цю справу до провадження Верховного Суду України з підстави неоднакового застосування касаційним судом Закону України від 21 січня 1994 року № 3857-XII «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»
(далі – Закон № 3857-XII) та Правил у подібних правовідносинах.
У справі, що розглядається, Вищий адміністративний суд України, зобов’язуючи управління міграційної служби повторно розглянути питання щодо оформлення та видачі ОСОБА_1 паспорта громадянина України для виїзду за кордон на підставі поданих ним документів, виходив із того, що порядок оформлення та видачі паспортів визначений Законом № 3857-XII та Правилами, а тому відповідач не мав права вимагати від ОСОБА_1 подання не передбачених вказаними нормативно-правовими актами документів і платежів.
У рішенні, наданому на підтвердження неоднакового правозастосування, суд касаційної інстанції дійшов висновку про обґрунтованість та правомірність дій Сектора громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Шевченківського районного відділу Запорізького міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області щодо відмови позивачу в оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з огляду на те, що останній не надав платіжних документів про оплату послуг за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон та вартості його бланку, передбачених Порядком надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 (далі – Порядок) та Переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 (далі – Перелік).
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції зазначених норм матеріального права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України виходить із такого.
Законом № 3857-XII врегульовано порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок.
Статтею 7 цього Закону передбачено, що правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасового затримання та вилучення визначаються Кабінетом Міністрів України.
На реалізацію вищезазначеного Закону Кабінет Міністрів України постановою від 31 березня 1995 року № 231 прийняв Правила, пунктом 10 яких затверджено вичерпний перелік документів, необхідних для оформлення паспорта у разі тимчасового виїзду за кордон: заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається); копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи; дві фотокартки розміром
3,5 х 4,5 сантиметра; квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.
Згідно зі статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (далі – Декрет) платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
До об’єктів справляння державного мита належить, зокрема, державне мито за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 10х17 грн (статті 2, 3 Декрету).
Разом з цим у пункті 27 розділу І Переліку визначено розмір плати за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що становить 87 грн 15 коп.
Таким чином, сплата установленого Декретом державного мита покриває вартість витрат, пов’язаних із учиненням відповідачем дій щодо видачі громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон (у тому числі й вартість бланка). Тому він не вправі вимагати повторної оплати тих самих дій (послуг) на підставі іншого нормативно-правового акта.
Крім того, колегія суддів погоджується з думкою касаційного суду щодо неправомірності дій відповідача стосовно його вимог зі сплати вартості бланка паспорта у зв’язку з тим, що в Порядку, на який він посилався на обґрунтування їх правомірності, не встановлено розмір такого відшкодування, не передбачають його й Правила. При цьому надати докази, які б підтвердили вартість бланка паспорта, відповідач відмовився, пославшись на конфіденційність інформації.
Проаналізувавши наведені норми матеріального права, колегія суддів вважає, що правильним є висновок касаційного суду про безпідставність вимог відповідача надати документи та сплатити платежі за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон не передбачені Законом № 3857-XII та Правилами – спеціальними правовими актами, що врегульовують ці правовідносини.
За таких обставин та з урахуванням наведеного рішення суду касаційної інстанції у справі, що розглядається, ґрунтується на правильному застосуванні ним норм матеріального права.
Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні заяви Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області відмовити.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий О. О. Терлецький
Судді: М. Б. Гусак
О. В. Кривенда О. А. Коротких
В. Л. Маринченко
П. В. Панталієнко О. Б. Прокопенко
Ю. Г. Тітов