, -

, -
- -- ()
()
()
()

5 , :
- ( )
- ,
- , 5

- -

, ,

- http://irc.gov.ua/ua/Reiestri.html
http://investycii.org/news/ekonomika-ukrajiny/rejestr-yurydychnyh-ta-fizychnyh-osib-pidpryjemtsiv-dostupnyj-dlya-vsih.html