Золочів Плюс
Форум міста Золочів

Автономне опалення. Підключення

Коли ми знищемо бюрократів Автономне опалення
Суд допоможе Автономне опалення 40%   2
Побільше скарг 60%   3
Всього голосів: 5
Автор Повідомлення
Автономне опалення. Підключення
Ну тоді таке питання: що треба реально зробити, щоб від'єднатись від ценрального опалення і встановити автономне. Врахуйте те, що дозволу міська рада не дасть. Хто знає
mops пише:
Ну тоді таке питання: що треба реально зробити, щоб від'єднатись від ценрального опалення і встановити автономне. Врахуйте те, що дозволу міська рада не дасть. Хто знає

Реально - подавати позов в суд. На сьогоднішній день суд не має підстав відмовити в розгляді позову.
Приведу деякі законодавчі акти , на підставі яких рішення міської Ради про відмову у встановленні автономного опалення є неправомірними.
1. ЗУ "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 року N 2633-IV
Стаття 24. Права та основні обов'язки споживача теплової енергії

Споживач теплової енергії має право на:

вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами;


отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх зобов'язань відповідно до договору;

приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-правових актів;

отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами відповідно до договорів та стандартів;

отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.

Захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом, Законом України "Про захист прав споживачів", іншими нормативно-правовими актами.

2. Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання , затверджений Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22 листопада 2005 року N 4 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2005 р. за N 1478/11758

2 Порядок розгляду та прийняття рішення про відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання

2.1 Для вирішення питання відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення власник, наймач (орендар) приміщення повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник, наймач (орендар) приміщення зазначає причини відключення.

У разі бажання власників, наймачів (орендарів) окремих приміщень відключити весь житловий будинок, секцію або під'їзд будинку від мереж ЦО і ГВП вони подають до Комісії колективну заяву про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири (нежитлового приміщення, секції, під'їзду, будинку) і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання (додаток 2). До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку, секції або під'їзду щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП, засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою.

2.2 Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін приймає рішення, яке має враховувати затверджений план перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання, існуючий стан мереж енергозабезпечення даного поселення або окремого мікрорайону.

Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника.

Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у десятиденний термін надається заявникові.

2.2.1 При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП.

2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення, у разі відокремлення приміщення даного споживача (секції, під'їзду) від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП, безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому.

У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в судовому порядку.
2.2.3 Якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого приміщення, Комісія може запропонувати перенести розгляд його заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку (під'їзду або секції).

При відмові заявника від перенесення терміну розгляду його заяви Комісія приймає рішення відповідно до пункту 2.2.
Мені дуже сподобалась фраза "... якщо це можливо за існуючими технічними умовами;".
Частина друга лікбезу.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
від 18 березня 2004 року № 1618-IV 

ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 118. Пред'явлення позову

1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді в порядку черговості.

2. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які пов'язані між собою.

Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
1. Позовна заява подається в письмовій формі.
2. Позовна заява повинна містити:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;
3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

6. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків.

2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

3. Крім цього, заява повертається у випадках, коли:

1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;

2) заяву подано недієздатною особою;

3) заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

4) справа не підсудна цьому суду;

5) подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України.

4. Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.

5. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

Стаття 122. Відкриття провадження у справі

1. Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.

2. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

1) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства;

2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Відмова від позову не позбавляє другу сторону права пред'явити такий самий позов до особи, яка відмовилась від позову;

3) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

4) є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд справи в тому ж третейському суді виявився неможливим;

5) після смерті фізичної особи, а також у зв'язку з припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі, спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

3. Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.
4. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу. В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

1) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження у справі, номер справи;

2) ким і до кого пред'явлено позов;

3) зміст позовних вимог;

4) час і місце попереднього судового засідання;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

5. Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна бути невідкладно надіслана позивачеві разом із заявою та всіма доданими до неї документами.

6. Відмова у відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом.

Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі.

2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів, а третій особі - копія позовної заяви.

Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову

1. Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову.

2. Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття провадження у справі.

3. Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу.

Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання

1. Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
Ось зразок позовної заяви

ПОЗОВНА ЗАЯВА
В порядку вимог ст..104 КАС України
01.01.2006 року листом за №111 (копія котрого долучається) відповідач відмовив мені, позивачу, в наданні дозволу на відключення належної мені кв.№_ в буд. № по вул. в м. Золочеві Львівської області від центрального опалення та у влаштуванні мною у вказаній квартирі індивідуального опалення.
Дії відповідача по вказаній відмові вважаю неправомірними, такими, що не відповідають вимогам закону та порушують мої, позивача, законні права та інтереси у сфері публічно-правових відносин.
Так, я позивач, звернулася в Золочівську міську раду Львівської області із заявою про надання мені вищевказаного дозволу 22.06.2006 року, що підтверджено належною копією з відміткою відповідача про її отримання, котра долучається.
Відповідно до вимог ст.. 19 Закону України „Про звернення громадян" відповідач повинен був об’єктивно і вчасно розглянути мою письмову заяву, прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства та повідомити мене, заявника, про результати розгляду відповідно до ст..20 вказаного закону в місячний термін.
Відповідного до вимог ст..59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" відповідач повинен приймати нормативні та інші акти у формі рішень, через що мав розглянути мою заяву на засіданні виконкому за моєї, позивача, участі та прийняти по моїй заяві вмотивоване рішення, чого відповідачем зроблено не було.
Відповідач свою відмову мотивує тим, що відповідно до рішення виконкому Золочівської міської ради № 219 від 19.07.2006 р. „Про надання дозволу на відключення від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання житлових приміщень і влаштування індивідуальної системи теплопостачання" відокремлення від системи центрального опалення квартир проводити по стояках від першого до верхнього поверху одночасно.
Внаслідок вказаних дій відповідача я, позивач, протиправно обмежена в реалізації своїх законних прав власника квартири № в буд.№ по вул.. в м. Золочеві Львівської області, залежна від інших жителів будинку, які в даний час не мають

можливості встановити індивідуальне теплопостачання і не можу від’єднатися від незадовільно функціонуючої з вини відповідача системи центрального опалення. вимушена оплачувати у завищеному розмірі фактично ненадані мені послуги по теплопостачанню квартири, чим грубо порушуються мої права і свободи, встановлені Конституцією України.
3 врахуванням вищенаведеного. керуючись вимогами ст.. ст. 19.20 ЗУ „Про звернення громадян". Ст..59 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні". ст.. ст.6, 104. 105. 106, 107, 159. 162КАС України,-
ПРОШУ:
1. Відкрити виконавче провадження в адміністративній справі за моїм, Прізвище-Ініціали позовом до Золочівської міської ради про визнання протиправною відмову відповідача від 9.08.2006 року в наданні мені дозволу на відключення кв. №2 в буд..№6 по вул. в м. Золочеві Львівської області від центрального опалення і влаштування в квартирі індивідуального опалення.
2. Прийняти постанову, котрою визнати протиправною відмову відповідача. Золочівської міської ради Львівської області від 01.01.2006 року в наданні мені, Прізвище-Ініціали., дозволу на відключення належної мені квартири № в будинку № по вул. в м. Золочеві Львівської області від центрального опалення та влаштування мною в квартирі індивідуального опалення.
З. Зобов’язати відповідача видати мені, позивачу, належний дозвіл на проведення робіт по відключенню кв.№ в буд.. № по вул. в м. Золочеві Львівської області від центрального опалення та влаштування у квартирі індивідуального опалення.
4. Витребувати у відповідача наявні матеріали по розгляду мого письмового звернення від 24.02.2006 року.
5. Допитати в якості свідка по справі особу, котрій відомо дійсні обставини справи, я саме:
Додаток: 3 копії позовної заяви, довідка з місця проживання, копії свідоцтва про право власності на квартиру, копії поверхового плану квартири, копію відмови відповідача від 01.01.2006 р., квитанція про сплату судових витрат. квитанція про сплату інформаційно-технічних послуг, поштові конверти.
Приємна звістка!
Вчора Золочівським судом прийнято перше рішення в якомувизнано протиправною відмову відповідача. Золочівської міської ради Львівської області від 01.01.2006 року в наданні мені, Прізвище-Ініціали., дозволу на відключення належної мені квартири № в будинку № по вул. в м. Золочеві Львівської області від центрального опалення .
Проте рішення суду не містить пункту , що стосується "Зобов’язати відповідача видати мені, позивачу, належний дозвіл на проведення робіт по відключенню кв.№ в буд.. № по вул. в м. Золочеві Львівської області від центрального опалення та влаштування у квартирі індивідуального опалення. "
Але це вже перемога. Хоча суд спеціально дотягнув до початку опалювального сезону і тепер розгляд всіх заяв та рішень суду з цього питання комісія міськради буде розглядати з квітня 2007 року.
Зараз я був в суді, суд тимчасово призупинив розгляд позовів , в з"язку з початком опалювального сезону. Дуже багато заяв. тому що не мають відмов міської ради, була сесія і мали дати дозвіл на встановлення індивідуального опалення.
Перший суд виграно в користь позивача!!!!! УРА!!!!!!!! Дозвіл надано!!!!!!!!!! Закони працюють!!!!!!!!!!!!
Олег пише:
Перший суд виграно в користь позивача!!!!! УРА!!!!!!!! Дозвіл надано!!!!!!!!!! Закони працюють!!!!!!!!!!!!

Ось і славненько!
Пару днів тому розмовляв з кількома своїми знайомими на тему автономного опалення і цін за опалення. Люди скаржились на те, що хоч морозів і не було, рахунки за тепло прийшли не маленькі (понад 200 гривень). Я ж заплатив за газ (автономне опалення) в 4 рази менше
На тих хто самовільено відключився зараз Міська рада подала в суд, я думаю людей це озлобить? Почнем з того що Ваша квартира є приватизована і Ви маєте право вибирати джерело єнергії яке не буде шкодити оточочуючим, тобто пожарна служба (коменяр) має підписати докумант про то що в квартирі можна встановлювати автономне опалення , ті труби які йдуть по Вашій квартирі (від старого опалення) займають лишню площу і мішають Вам при встановленні меблів і плануванню квартири це означає що Вони орендують площу Вашої квартири? Я собі так думаю. Вибачте може я не ясно виразився , але я виразився на свій россуд, тобто вони мають платити Вам за використання Вашої квартири.

додано через 7 днів 8 годин 36 хвилин 45 секунд:

Зараз Міська рада поштрафувала людей за самовільне відключення, що буде з тими людьми на другий рік, що знов будуть штрафувати їх? Чому не скликається комісія, яка має досліджувати технічні умови в тих квартирах де опалення є підключене! Корупція в ці сфері тільки буде зростати!!!
Зараз приходжу додому і батареї гарячі, не можливо доторкнутися, котельня має ліміт по газу, якщо вона той ліміт не використає на другий рік я думаю той ліміт буде встановлений за показниками попереднього опаювального сезону (памя"ятаю як за Радянських часів зливали бензину чи солярку в рівчаки томущо якщо не виїздив те паливо тобі "врізали ліміт") знову той самий підхід до вирішення проблеми який був за Радянських часів!
Оператори знов пили поблизу штурвалу. Зачепили напевно
Дякуй шо не в другу сторону

додано через 2 хвилини:

До речі, шо там з тими судами. Є продовження?
Alexis ну ти тут перевів на жарт , але то правда! Знов діє таж сама система, що при советскі владі
Значить треба піти і закрутити той кран! А може це проста халатність? Позвонити їм не пробував?

додано через 3 хвилини 14 секунд:

Хоча проти системи не попреш. Все одно шо з шашкою на танк
Олег, розслабся і повідкривай вікна. . Люди не мають НІЯКОГО впливу на своїх постачальників комунальних послуг. І не хочуть мати. Як би хотіли, то кожного дня влаштовували владі прочухана перед міською радою, допоки не домагалися би свого. А так "їм ше жити в цьому місті".
Знайшов тут одну інфу виявляється з опаленням взагалі повний ...

Цитата:
Можу поділитись дуже невтішним висновком - 99% котелень та СО не відповідають елементарним ДБН і правилам експлуатації . Ні про які теплові режими мова не йде, за винятком деяких котелень, що зроблені або реконструйовані в останні 3-5 років, але це не більше 5% від загальної кількості. Але й вони не відповідають існуючим нормам, бо все це робиться безсистемно, випадковими організаціями, без відповідних проектів. Проконтролювати якість виконаних робіт нема кому. Провести пуско-налагоджувальні роботи на сучасному рівні неможливо. Головна проблема – відсутність спеціалістів та інструментальної бази. Найяскравіший приклад. Налагодити котельню, як газову так і твердопаливну, без спеціального газоаналізатора неможливо. А у всій Рівненській області, за моїми даними, сертифікованих газоаналізаторів всього 5-10 штук. Про яку економію палива може бути мова, якщо з першої хвилини котел працює на невідомих параметрах і при рекламному ККД 92% він може реально давати 80-85% і т. д.
Але це не дуже бентежить місцевих керівників, тим більше, що часто-густо вони і не здогадуються про такі проблеми. Безумовно це біда, а не вина місцевих керівників. Без системної програми та допомоги з центру нічого путнього вони не спроможні зробити.
Екстенсивний шлях завжди веде у безвихідь. І ця безвихідь вже поруч. Чому всі беззастережно вірять, що треба безупинно піднімати тарифи на 90%, на 50%? Що це за економічно обґрунтовані розцінки? Хто їх обґрунтував? Хто з незалежних експертів проаналізував їх економічність? І це знову немісцеві проколи чи злодійства, це – великі системи.
Щоб виправити становище, треба зробити одну елементарну річ: все формування «економічно обґрунтованих цін» повинно бути прозоре і контрольоване. Тоді туди не всунеш мерседеса за 1мл. грн. чи труби, закуплені по ціні в 10 разів більше реальної. Все геніальне просто. У Берліні всі фінансові рухи комунальників вивішені на загальнодоступному сайті і ніхто там не підніме тарифи не тільки на 90%, а й на 0,9%, якщо це дійсно не обґрунтовано.
А зараз я наведу приклад дійсно економічно обґрунтованих тарифів. В моїй квартирі площею 50 м? вже вісім років працює автономне опалення та гаряче водопостачання. Якість послуг ідеальна. Завжди комфортно, завжди є гаряча вода. Провівши елементарні розрахунки (за обмеженістю газетної площі не навожу), я отримав наступні дані: вартість опалення 1 м? становить 0,91 грн. в зимовий період, в т. ч.: газ - 0,7 грн./м?; електроенергія - 0,05 грн./м?; експлуатація - 0,16 грн./м?; в т. ч. гаряче водопостачання та газом. Разом: 0,91 грн./м?. Причому я не економлю (є такий гріх) гарячу воду, вікна в мене дерев'яні з доброю «вентиляцією», а мій 24-кіловатний котел міг би обігріти ще три таких квартири.
У моїх сусідів в аналогічній квартирі з централізованим опаленням витрати становлять 2,04 грн./м?, і це не враховуючи якість і регулярність послуг. Але достатньо і цього. Автономне опалення при ідеальному комфорті коштує більш ніж вдвічі (у 2,24 раза) дешевше. А централізоване опалення за визначенням повинно бути як мінімум дешевше від індивідуального, що завжди і вважалось головною перевагою централізованих котелень та теплоцентралей. А якщо воно в 2-3 рази дорожче? Значить, як мінімум 50-70% коштів витрачається нераціонально і треба негайно знайти ці нераціональні витрати і припинити марнотратство. Тоді дотації не будуть потрібні.

додано через 13 хвилин 31 секунду:

КЛАС

Цитата:
НЕ ОТРИМУЄШ ПОСЛУГИ – НЕ ПЛАТИ

(надруковано у газеті «Урядовий кур’єр» № 119 від 30 червня 2006 р.)

Законодавчі, урядові та Президентські акти, прийняті за останні роки, дали змогу розпочати реформування житлово-комунального господарства та відносин у цій сфері. Позитивний поштовх — прийняття спеціального закону, який врегулював основні засади організаційних, господарських стосунків у галузі надання та споживання житлово-комунальних послуг між виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Послуги мають надаватися безперебійно

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що люди мають право одержувати вчасно, безперебійно та належної якості житлово-комунальні послуги відповідно до законодавства та умов договору на їх надання. Випадки, за яких припиняється надання тієї чи іншої послуги, визначені частиною третьою статті 16 цього Закону. Перше — це проведення ремонтних і профілактичних робіт за погодженим графіком, друге — міжопалювальний період для систем опалення, третє — ліквідація наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили.

В той же час виконавець/виробник зобов'язаний повідомити споживача через ЗМІ про таку перерву не пізніше, ніж за 10 днів (за винятком аварії або дії непереборної сили), із зазначенням причини та терміну тимчасового припинення послуги. Якщо перевищено нормативні терміни, за винятком форсмажорних обставин, виконавець (виробник) несе відповідальність згідно із законом.

Якщо виконавець порушує умови договору

У разі ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг, зни­ження їх якості споживач має право на несплату їх вартості або на зменшення розміру оплати. Згідно із законами «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист прав споживачів» особа, яка регулярно сплачує за послуги, але не отримує їх, має право звернутися до виробника із вимогою їх поновлення. Для засвідчення факту ненадання послуг потрібно обов'язково скласти акт.

Якщо виконавець порушує умови договору, споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, де зазначаються терміни, види, показники порушень тощо. Акт-претензія скріплюється підписами споживача та представника виконавця, який має з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

У разі неприбуття представника виконавця в необхідний термін або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, він вважається дійсним, якщо його підписали не менше двох споживачів і подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні претензій. Виконавець зобов'язаний розглянути у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і провести перерахунки.

Несанкціонований доступ до житла

Актуальною є й проблема доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення техоглядів, перевірки показань засобів обліку.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку, представників ви­конавця/виробника за наявності в них відповідного посвідчення: для ліквідації аварій — цілодобово; для встановлення і заміни сантехнічного та інженерного обладнання, проведення технічних та і профілактичних оглядів згідно з умовами договору. Вони можуть відвідувати тільки ті приміщення, де розташоване відповідне обладнання.

У невідкладних випадках, пов'язаних з порятунком людей та майна, може бути здій­снений несанкціонований доступ до житла та іншого володіння для огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача, якщо він відсутній і немає можливості встановити зв'язок із ним, або він відмовляється впустити представників виконавця, але є об'єктивні підстави вважати, що неполадки відбулися саме в його приміщеннях.

Під час несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною сьомою цієї статті, повинні бути присутні: представники виконавця/виробника, балансоутримувача/управителя, органів внутрішніх справ, аварійно-ремонтної бригади та мешканець будь-якого із суміжних приміщень. На аварійно-ремонтну бригаду покладаються такі обов'язки: доступ в приміщення шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей або вікон після погодження дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу, огляду місця аварії чи неполадки, проведення ремонтних та відновлювальних робіт, термінове відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон приміщення і проведення ремонтних та відновлювальних робіт, але не більш ніж протягом доби з часу проведення несанкціонованого доступу.

Представник виконавця/виробника складає відповідні акти, які підписуються всіма учасниками несанкціонованого доступу. Оригінали актів зберігаються у виконавця/виробника, іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії, завірені печаткою виконавця. Представник виконавця/виробника опечатує відновлені двері, вікна та ставить підпис, час і дату опечатування.

Самовільне відключення забороняється

Статтею 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що у разі зникнення потреби в отриманні певної послуги або відмови споживача від користування послугою він має право розірвати договір у порядку, встановленому законом. Відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання з ініціативи споживача регулюється Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.

Так, споживач може відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, але самовільне відключення забороняється. Його порядок затверджений наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства від 22 листопада 2005 р. № 4, зареєстрований в Мін'юсті 9 грудня 2005 р. № 1478.

Для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг центрального опалення і гарячого водопостачання орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію, призначає голову та затверджує її склад, положення про роботу. До цієї комісії власник, наймач (орендар) приміщення має звернутися з письмовою заявою про відключення із зазначенням причин.

Якщо люди бажають відключити весь свій житловий будинок, секцію або під'їзд від ме­реж центрального опалення і гарячого водопостачання, вони подають до комісії колективну заяву про надання дозволу на це і на встановлення індивідуальної (автономної) системи теплопостачання. До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку, секції або під'їзду щодо створення ініціативної групи щодо відключення від загальних мереж, засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою.

Засідання комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін приймає рішення, витяг з протоколу якого у десятиденний термін надається заявникові. При позитивному рішенні заявнику надається інформація про перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання. Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення є неможливість відокремлення від внутрішньобудинкових мереж, безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому. У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в судовому порядку.

Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від загальних мереж виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником. Проект має відповідати вимогам чинних нормативних документів і узгоджується з усіма організаціями, які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.

Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж у міжопалювальний період виконує монтажна організація за участю представника власника будинку або уповноваженої ним особи, представника виконавця послуг центрального опалення і гарячого водопостачання та власника, наймача (орендаря) приміщення або уповноваженої ними особи. Ці роботи виконуються у міжопалювальний період, а по закінченні робіт складається відповідний акт. Після його затвердження на засіданні комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг.

Слід звернути увагу на права споживача і з оплати послуг. Згідно з пунктом 32 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених урядовою постановою від 21 липня 2005 р. № 630, споживач має право на несплату вартості ненаданих послуг з холодного і гарячого водопостачання за період тимчасової відсутності споживача та членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні. Доказами відсутності споживача або членів його сім'ї можуть слугувати будь-які довідки з іншого місця перебування (роботи, лікування, навчання, довготривалого відрядження тощо), видані установами і організаціями та завірені у встановленому порядку печаткою.

Світлана ПЕТРОВА,

головний спеціаліст

Міністерства юстиції України

А останній варіант такий нічого головне попередити та зібрати довідки що не проживав і взагалі неплачу за ніщо
Автономне опалення через суд
Автономне опалення через суд
Бистро і ефективно

додано через 2 хвилини 3 секунди:

Ленінський районний суд м. Вінниці
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Позивач: Собченко Тетяна Петрівна
адреса: 21000, м. Вінниця,
вул. Келецька, буд.104, кв.151
тел. 69-87-16

Відповідач: Дочірнє підприємство
„Теплокомуненерго МАЯК”
відкритого акціонерного товариства „МАЯК”
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 145
код ЗКПО 23110524
тел.46-16-65, 43-32-71

Позовна заява
про розірвання договору надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води та зобов’язання вчинити певні дії

11.11.2006 року між мною та Дочірнім підприємством „Теплокомуненерго МАЯК” відкритого акціонерного товариства „МАЯК” (далі – Відповідач) було укладено Договір № 192780 про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води моєї квартири №151, що знаходиться у м. Вінниці, по вул. Келецька, буд. 104.
В пункті 24, вказаного договору, сторони дійшли згоди, що договір може бути розірваний достроково у разі зникнення потреби в отримані послуги, або відмови споживача від користування послугами виконавця – дочірнього підприємства „Теплокомуненерго МАЯК” відкритого акціонерного товариства „МАЯК”.
В зв’язку з тим, що послуги теплопостачання є неякісними, а тарифи на них є для мене надто високими, 18.06.2008 року, я звернулася до Відповідача - Дочірнього підприємства „Теплокомуненерго МАЯК” відкритого акціонерного товариства „МАЯК” з заявою про видачу мені технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води належної мені, на праві власності, квартири №151, що знаходиться у м. Вінниці, по вул. Келецька, буд. 104, тобто з пропозицією припинити договірні відносини, в сфері надання послуг централізованого теплопостачання, за угодою сторін, однак, листом №277 від 20.06.2008 року, отримала відмову.
У відповідності до п. 8, 9 та 10 Правил користування тепловою енергією затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007року №1198, надання технічних умов віднесено до компетенції теплопостачальної організації, якою в даному випадку є Відповідач. Оскільки існуюча система централізованого теплопостачання та її технічні креслення знаходяться на балансі та у відані Відповідача, а технічні умови на від’єднання від централізованої системи теплопостачання не є дозвільним документом, вважаю відмову Відповідача необґрунтованою та такою, що порушує мої права як споживача послуг.
Окрім того, п.11 Правил користування тепловою енергією затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007року №1198, передбачає, що самовільне втручання в діючі системи теплопостачання і теплоспоживання забороняється, а тому вважаю своє прохання до Відповідача, щодо надання технічних умов на від’єднання від мережі централізованого опалення цілком обґрунтованим та закономірним.
Відмова Відповідача не містить посилань на нормативні документи, якими закріплено право теплопостачальної організації відмовити споживачеві у видачі технічних умов на від’єднання від централізованої мережі теплопостачання, а тому є неправомірною.
Відмова Відповідача є неправомірною ще й тому, що п. 39 Правил користування тепловою енергією затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007року №1198 та п. 24 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. закріплюють за споживачем право відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення, а відмова Відповідача у видачі технічних умов фактично перешкоджає реалізації мною вказаного права. Чим порушує мої конституційні права передбачені ст. 41 Конституції України.
Частиною 2 ст. 652 Цивільного кодексу України, визначено, що якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони.
В зв’язку з тим, що між мною та Відповідачем – Дочірнім підприємством „Теплокомуненерго МАЯК” відкритого акціонерного товариства „МАЯК” згоди щодо розірвання Договору № 192780 про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води від 11.11.2006 року, не досягнуто, я змушена звернутися до суду.
На підставі викладеного та керуючись п.8, 9, 10, 11, 39 Правил користування тепловою енергією затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007року №1198, п. 24 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року №630, ст. ст. 16, 319, 652, 907 Цивільного кодексу України, ст. ст. 3, 10, 15, 122, 209, Цивільного процесуального кодексу України,
ПРОШУ СУД:

1. Прийняти дану позовну заяву до свого провадження.

2. Розірвати Договір №192780 про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води від 11.11.2006 року укладений між Собченко Тетяною Петрівною та Дочірнім підприємством „Теплокомуненерго МАЯК” відкритого акціонерного товариства „МАЯК”.

3. Зобов’язати Дочірнє підприємство „Теплокомуненерго МАЯК” відкритого акціонерного товариства „МАЯК” видати технічні умови на від’єднання від мереж існуючої системи централізованого теплопостачання квартири Собченко Тетяни Петрівни, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, будинок 104, квартира 151.

Додатки: 1. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача.
2. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи;
3. Квитанція про сплату держмита;
3. Копія паспорта;
4. Копія Договору №192780 від 11.11.2006 р.;
5. Копія заяви від 18.06.2008р.;
6. Копія листа-відмови №277 від 20.06.2008р.

„___”_______________2008р. __________________ Т. П. Собченко

додано через 46 секунд:

Ленінський районний суд м. Вінниці
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Позивач: Собченко Тетяна Петрівна
вул. Келецька, буд. 104, кв. 151
21028, м. Вінниця

Відповідач: Вінницька міська рада
вул. Соборна, 59
21100, м. Вінниця

Позовна заява
про визнання протиправною відмову суб’єкта владних повноважень та зобов’язання вчинити певні дії
(в порядку ст. 104 КАС України)

16.07.08 року листом за № С-3-1139/03-2-2 (копія додається) Виконавчий комітет Вінницької міської ради (далі – Відповідач) відмовив мені, позивачу, у наданні дозволу на відключення належної мені кв. №151 по вул. Келецькій 104 в м. Вінниця від мережі централізованого опалення та у влаштуванні мною у вказаній квартирі індивідуального (автономного) опалення. Дії відповідача по вказаній відмові вважаю неправомірними, такими, що не відповідають вимогам закону та порушують мої законні права та інтереси у сфері публічно-правових відносин.
Так, в зв’язку з тим, що рішеннями від 27.09. 2006 р. № 2186, від16.01.2007 р. №40, 07.03.2007 р. № 523, виконавчим комітетом Вінницької міської ради було прийнято рішення про значне збільшення тарифів на теплопостачання та відсутністю у мене коштів для оплати послуг теплопостачання, 17.06.2008 року, я звернувся до Виконавчого комітету Вінницької міської ради, з заявою про надання мені дозволу на відключення від мереж централізованого опалення моєї квартири та влаштування в ній індивідуального опалення.
Відповідно до вимог ст. 19 Закону України „Про звернення громадян" відповідач повинен був об’єктивно і вчасно розглянути мою письмову заяву, прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства та повідомити мене, заявника, про результати розгляду відповідно до ст.20 вказаного закону в місячний термін. Відповідного до вимог ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" відповідач повинен приймати нормативні та інші акти у формі рішень, через що мав розглянути мою заяву на засіданні виконкому за моєї, позивача, участі та прийняти по моїй заяві вмотивоване рішення, чого відповідачем зроблено не було.
Відповідач свою відмову мотивує тим, що відключення від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання проводиться тільки для житлових будинків в цілому.
Внаслідок вказаних дій відповідача я, протиправно обмежена в реалізації своїх законних прав власника квартири № 151 буд.№104 по вул. Келецькій в м. Вінниця, оскільки не маю можливості скористатися своїм правом передбаченим ст. ст. 316, 317, 319 Цивільного кодексу України. Своєю відмовою Відповідач порушує вимоги п.1 ст. 321 Цивільного кодексу України, оскільки обмежує моє право власника розпоряджатися своїм майном, а також п. 39 Правил користування тепловою енергією затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007року №1198 та п. 24 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р., які закріплюють за споживачем право відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення. Окрім того, відповідач ставить мене в залежність від інших мешканців будинку, які в даний час не мають можливості встановити індивідуальне теплопостачання. В зв’язку з відмовою Відповідача я не можу від’єднатися від незадовільно функціонуючої з вини Відповідача системи центрального опалення, вимушена оплачувати у завищеному розмірі фактично ненадані мені послуги по теплопостачанню квартири, чим грубо порушуються мої права і свободи, встановлені ст. 41 Конституцією України.
Керуючись вищевикладеним та на підставі ст. 41 Конституцією України, ст. ст. 316, 317, 319, 321 Цивільного кодексу України, ст. ст. 19, 20 ЗУ „Про звернення громадян", ст.59 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні". ст. ст. 6, 17, 104, 107, 162 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти дану позовну заяву до свого провадження.

2. Визнати протиправною відмову, Виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.07.08 року у наданні Собченко Тетяні Петрівні дозволу на від’єднання належної їй квартири №151 у буд. №104, по вул. Келецька, в м. Вінниця від мереж централізованого опалення та влаштування у вказаній квартирі індивідуального (автономного) опалення.

3. Зобов’язати Виконавчий комітет Вінницької міської ради видати Лисюк Вірі Василівні дозвіл на від’єднання її квартири №151 по вул. Келецькій 104, в м. Вінниця від мереж централізованого опалення та влаштування у квартирі індивідуального (автономного) опалення.

Додатки:

1. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача;
2. Квитанція про сплату держмита;
3. Копія паспорта;
4. Копія заяви від 17.06.08р.;
5. Копія відмови №С-3-1139/03-2-2 від 16.07.08р. Виконавчого комітету ВМР;

„___”_______________2008р. ______________ Собченко Т. П.

додано через 38 секунд:

Начальнику міського комунального
підприємства „ЖЕК №12”
Мальченку В. Д.
21100, м. Вінниця, вул. Квятека, 16

гр. Собченко Тетяни Петрівни
мешкаю: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, буд. 104, кв. 151
тел. 69-87-16

Заява

З метою розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, прошу Вас видати мені довідку-характеристику на будинок №104 по вул. Келецька в місті Вінниця та квартиру №151 вказаного будинку.
Оплату за надані послуги гарантую.

З повагою Т. П. Собченко

“___” ___________________2008р.

додано через 35 секунд:

Директору ДП „Теплокомуненерго Маяк”
ВАТ „Маяк”
О. І. Федорову

гр. Собченко Тетяни Петрівни
мешкаю: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, буд. 104, кв. 151
тел. 69-87-16

Заява

В зв’язку з незадовільним наданням послуг з теплопостачання моєї квартири та небажанням, в зв’язку з цим, продовжувати договірні відносини з ДП „Теплокомуненерго „Маяк”, прошу надати технічні умови для розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води квартири №151, що знаходиться в будинку №104 по вул. Келецька у м. Вінниця.
Окрім того, прошу виписати мені рахунок для оплати наданих послуг по виготовленню технічних умов.
Оплату за видачу технічних умов згідно встановленого тарифу гарантую.

З повагою Т. П. Собченко

„____”_________________2008р.

додано через 27 секунд:

Голові Вінницької міської ради
Гройсману В. Б.

гр. Собченко Тетяни Петрівни
мешкаю: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, буд. 104, кв. 151
тел. 69-87-16

Заява
про надання дозволу на відключення від мереж
ЦО і ГВП квартири і влаштування індивідуальної
(автономної) системи теплопостачання

Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири та влаштування індивідуального (автономного) опалення та гарячого водопостачання квартири за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 104, кв. 151.

З повагою Т. П. Собченко

„___”_______________2008р.

додано через 2 хвилини 31 секунду:

А це просто фішка !!!! !!! !!!!
Начальнику ВКП „Моріс”
21100, м. Вінниця,
вул. К. Маркса, 14 а

Від Гуменюка Петра Григоровича
21000 м. Вінниця,
вул. К. Маркса, буд. 22, кв. 9

ЗАЯВА
В зв'язку з відсутністю договору про надання послуг з теплопостачання і гарячого водопостачання на мою квартиру, та значним підняттям тарифів на вищезазначені послуги, я припиняю здійснювати оплату за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання.
Зі свого боку, гарантую вам сприяння у здійсненні вами робіт по від'єднанню моєї квартири від центрального опалення і гарячого водопостачання.
З повагою, Гуменюк П. Г.

Коваленко С. І.
Комунальне підприємство
Вінницької міської ради
“ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО“
21021 м. Вінниця, вул.600- річчя, 13

Від Іманової Тетяни Олександрівни
21000 м. Вінниця,
вул. Пирогова, буд. 112, кв. 36

ЗАЯВА
В зв'язку з підвищенням тарифів і відповідно змін умов договору теплопостачання і гарячого водопостачання, розриваю з вами договір “Про надання населенню послуг з теплопостачання” та припиняю оплату, в зв'язку з фінансовою неспроможністю здійснювати оплату вищеуказаних послуг.
Зі свого боку, гарантую вам сприяння у здійсненні вами робіт по від'єднанню моєї квартири від центрального опалення і гарячого водопостачання.
З повагою, Іманова Т. О.

додано через 48 секунд:

Прокурору Вінницької області
21050, м. Вінниця,
вул. Володарського, 33

Бездітного Івана Івановича
(представника Богуш А. О.)
21000, м. Вінниця,
вул. Івана Бевза, 16/10
тел. 69-87-16

Заява

19 червня 2008 року мій довіритель –Богуш Андрій Олександрович звернулася до товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоагроімпекс” (21000, м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 22 А) з заявою про видачу йому довідки-характеристики на будинок №18 по вулиці Фелікса Кона у м. Вінниця та квартиру №1 вказаного будинку, що належить довірителю на праві власності.
Однак, в порушення вимог ст. ст. 15, 20 Закону України „Про звернення громадян”, заява Богуна Андрія Олександровича залишилася без відповіді.
На підставі вищевикладеного, ст. ст. 24, 29 Закону України „Про звернення громадян”, п.4 ст.6, ст. 20 Закону України „Про прокуратуру”, прошу Вас об’єктивно, всебічно та повно розглянути дану заяву і вжити до товариства з обмеженою відповідальністю „Енергоагроімпекс” передбачених чинним законодавством заходів впливу.
Про результати вжитих заходів прошу повідомити мене особисто.

Додатки: 1. Копія заяви Богуна А. О. від 19.06.2008р.;
2. Копія довіреності від 23.07.2008р.

З повагою,
Представник Богуна А. О І. І. Бездітний

31.07.2008р.

додано через 2 хвилини 52 секунди:

Успіхів
А в даний час як добитися відключення від центрального опалення?
Теж надто турбує це питання! Надумала за період неопалювання встановити своє тепло, перший крок було зроблено в сторону ЖЕКу, там мене "радо" запевнили що в кількості-одна квартира- в мене шансів Zer0! Тобто з їхнього боку на підтримку розраховувати нема сенсу. Зголосіться ті що блищім часом займалися тією проблемою!
Варіант: звяжіться з майстрами, які ставлять автономне опалення. Вони як правило в курсі справ, і допоможуть вам як майбутньому клієнту. Ну, підкажуть, шо куда і як..
Alexis пише:
звяжіться з майстрами

цікаво шо думають майстри про таке:якщо в багатоповерховому будинку газопостачання було розраховане лише на газові плити, що буде якщо деяка частина встановить автономні котли? чи відомі випадки коли при такому розкладі газу на всіх "не вистачало"?
Гарна думка, Alexis, дякую за підказку, другий крок буде саме таким.
Взагалі-то да, стоп. Вони, як зацікавлені особи, дещо можуть і "не помітити". Майте на увазі.
Но вони можуть підказати хто серед їхніх клієнтів мав подібну ситуацію, дадуть контакти..
В моєму будинку давним-давно було пічне опалення, а згідно "винятку" що зафіксований на сайті city-adm.lviv.ua -/цитата: Тобто від’єднуватись можна лише цілим будинком. Проте у квартирах, де є пічне опалення, можна встановлювати автономне, а також у будинках, де менше 10 квартир опалюються від підвальних котелень/; я ніби то маю легальне право на встановлення автономки, тож консультація з майстрами має місце бути!
Того сезону міська влада надає опалення всім охочим, зараз масово відключаються люди від теплокомуненерго, АЛЕ багатоповерхівках залишилися люди пристарілі та інваліди, які не взмозі поставити собі опалення, оскільки всередньому ціна обладнання коштує 12 тис грн. плюс документацію на встановлення що винесе приблизно 2.5 тис. грн. також послуги по встановленню 3-2.5 тис. грн. всередньому 15 тис. грн. і де взяти ті гроші? Міська рада не може компенсувати такі гроші людям, тих людей поставили перед фактом що їм потрібно замерзати тої зими!!
Підкажіть, порадьте!!!!!!!!!!! Що робити в ситуції переходу від дахової котельні до індивідуального опалення і якщо є люди в яких є зв"язки і вони собі зробили опалення в індивідуальному порядку підключившись до існуючого стояка тиск самим зменшуючи тиск газу, чи можливо вплинути на них законними методами і взагалі чи можливо перехід не всім будинком а по декілька квартир або стояків так як ми не підключені до централізованого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!